Hlavná stránka
Význam planét
Domy horoskopu
Ascendent
Slnko v znameniach
Mesiac v znameniach
Merkúr v znameniach
Venuša v znameniach
Mars v znameniach
Tri kríže a štyri živly
Astrologický slovník
Lunárny kalendár 
  

Individuálne horoskopy

 


Znamenia zvieratníka
Charakter a vôľa
Práca a znamenia
Vzťahy medzi znameniami
Ako si ich získať
Ako sa s nimi rozísť
Erotický horoskopOsud v číslach
Cykly života
Osobnostné číslo
Číslo podľa dňa narodenia
Význam farieb
Geomantická veštba
Základy grafológie 
Aztécky horoskop
Keltský horoskop
Egyptský horoskop
Indiánsky horoskop

 


Ako objednať horoskop
Najčastejšie otázky

Náš team a kontakt

  

 
VÝPOČET ASCENDENTU

Ascendent či vychádzajúce znamenie je znamením, ktorého vlastnosti symbolizujú spôsob, ako sa prejavujete. Je to veľmi dôležitá astrologická indikácia, ktorá poukazuje na Vašu identitu. Predstavuje sebarealizáciu človeka smerom von, do okolia a vypovedá o tom, ako sa javíme po stránke psychickej alebo fyzickej vonkajšiemu svetu. Môžete byť podľa dátumu narodenia napr. Strelec, ale Ascendent máte v Panne, čo spôsobuje určitý vnútorný rozpor. A naopak, Váš ascendent môže byť zhodný s Vaším Slnkom (znamením zvieratníka) a v tomto prípade bude určité znamenie či živel ovplyvňovať Váš charakter dvojnásobne. Samozrejme, celkovo určujú Vašu osobnosť aj iné planéty v jednotlivých domoch horoskopu. Celkové postavenie planét a tým i ucelený charakter človeka a jeho predpoklady sa však dá zistiť len vypracovaním osobného horoskopu.
Napriek tomu Vám ponúkame zadarmo možnosť aspoň orientačne zistiť, v ktorom znamení sa Váš Ascendent nachádza - pomocou tabuliek pre výpočet Ascendentu. Nájdite si v tabuľkách svoj Ascendent a potom si už priamo tu môžete prečítať stručný popis.

POZOR! Ak ste sa narodili v roku, kedy bol zavedený letný čas, je nutné pred hľadaním v tabuľke odpočítať jednu hodinu od reálneho času narodenia. 
Tu nájdete presné obdobia a roky, kedy bol zavedený letný čas.

TABUĽKY ASCENDENTOV:
Tabuľka č.1 - ascendenty pre narodených od 21.3. do 22.7. 
Tabuľka č.2 - ascendenty pre narodených od 23.7. do 22.11.
Tabuľka č.3 - ascendenty pre narodených od 23.11. do 20.3.

Tabuľky ascendentov platia pre ľudí narodených na území Slovenska a Česka.
Keďže nie je kvôli rozsiahlosti možné vytvoriť tabuľky pre každú minútu každého dňa roku  osobitne, ascendent platí len orientačne.

Vlastnosti ascendentu:

ASCENDENT V ZNAMENÍ BARANA
Činorodosť, aktivita a elán, snaha presadiť sa, ctižiadosť; nadšenie pre nové veci, človek radšej jedná než premýšľa. Odvážny duch. Silná vôľa, energia, vodcovské tendencie, snaha zastávať vedúce miesto, veľká životmá sila, optimizmus, húževnatosť. Impulzivita a často i nerozvážnosť. Schopnosť organizovať a tešiť sa zo života.

ASCENDENT V ZNAMENÍ BÝKA
Pokojný, prívetivý a mierny vzhľad, za ktorým sa skrýva tvrdohlavosť, vytrvalosť a trpezlivosť. Premýšľavý duch, metodickosť, pomalá adaptácia, veľká pracovná sila. Láska k umeniu, k životu a pohodliu. Vernosť v láske, zmyselnosť. Dôveryhodná povaha, možno trochu pomalá, ale veľmi statočná.

ASCENDENT V ZNAMENÍ BLÍŽENCOV
Roztrieštenosť v povahe i chovaní, premenlivé nálady, rozporuplnosť, menlivosť. Rýchly, vnímavý intelekt. Komunikačné schopnosti, rečnícky talent. Nestály, nepokojný duch, nervózna povaha. Zdvorilý, priateľský charakter, ale môže sa ukázať povrchnosť. Nestálosť v názoroch a pocitoch. 

ASCENDENT V ZNAMENÍ RAKA
Citlivosť, vnímavosť, pasivita, rozmarnosť, ovplyvniteľnosť. Silné sympatie a antipatie, niekedy precitlivenosť alebo uzavretie do seba. Potreba bezpečia, istoty, rodiny. Väzba na matku, rodinu, tradície, detstvo, minulosť. Veľká predstavivosť, jemnocit, premýšľavosť, intuícia, dobrá pamäť. Schopnosť organizovať. 

ASCENDENT V ZNAMENÍ LEVA
Hrdosť, vznešenosť, veľkodušnosť, sebavedomie. Verná, sympatická, priama povaha. Dôstojné vystupovanie, radosť zo života, elán. Čestnosť, veľkorysosť, zmysel pre zodpovednosť. Vodcovské schopnosti. Korektnosť k priateľom, zhovievavosť s nepriateľmi. Autorita, ktorá sa však môže zvrhnúť v aroganciu a pýchu.

ASCENDENT V ZNAMENÍ PANNY
Inteligencia, analýza, metodickosť, zmysel pre detaily. Rýchle vnímanie, zvedavosť, rozlišovacie schopnosti. Zdržanlivé správanie, odstup od iných, kritický postoj k okoliu, starostlivosť, perfekcionizmus. Zmysel pre kolektívnu prácu. Praktická, sporovlivá povaha. Racionalita potláča city.

ASCENDENT V ZNAMENÍ VÁH
Zmysel pre krásu, elegancia, vkus, harmónia. Intuitívna povaha s vycibreným zmyslom pre spravodlivosť. Spoločenská, priateľská povaha. Umelecké sklony, citové prežívanie, politické vlohy. Túžba byť vzorom pre iných. Súdnosť, váhanie, bezstarostnosť alebo vyrovnanosť.

ASCENDENT ZNAMENÍ ŠKORPIÓNA
Vášnivosť a citlivosť, ukrytá pod maskou sily. Aktivita, nezlomná energia, múdrosť,  sebavedomie. Osobný magnetizmus. Uzavretosť, tajomnosť. Silná vôľa, pichľavá kritika, schopnosť správneho úsudku. Sklon k boju so svojím okolím. Žiarlivosť, pomstychtivosť. Hrdosť, ktorá môže prerásť v povýšenosť.

ASCENDENT V ZNAMENÍ STRELCA
Rozhodné vystupovanie, úprimnosť, čestnosť, vernosť, veľkodušnosť, idealizmus, slobodymilovnosť. Láska k prírode, k zvieratám, športu. Dobrodružný život, záľuba v cestovaní, sklony k nezávislosti. Otvorená, priama povaha s odporom ku všetkému nízkemu a podlému. 

ASCENDENT V ZNAMENÍ KOZOROŽCA
Praktická, rozvážna povaha. Uzavretosť, sebaovládanie, vytrvalosť, usilovnosť, cieľavedomosť. Samota, ušľachtilosť, striedmosť, uzavretosť. Túžba vyniknúť nad okolím. Mlčanlivosť, diplomacia, zmysel pre obradnosť a spoločenské postavenie. Neoblomná vôľa a sila, potvrdzovaná časom. Šetrnosť.

ASCENDENT V ZNAMENÍ VODNÁRA
Láska k ľuďom, priateľská, intuitívna povaha. Záujem poznávať všetko okolo seba. Originalita, neobvyklé myšlienky. Veľkorysosť, chápavosť. Náladovosť. Priateľské, humanitárne, reformátorské sklony. Silná nezávislosť, samostatnosť, dobrá koordinácia. Výstrednosť, sklon k zmenám.

ASCENDENT V ZNAMENÍ RÝB
Oddanosť, nerozhodnosť, obetavosť, intuícia. Sklony unikať svojmu okoliu, snivosť, fantázia, ľahká ovplyvniteľnosť, precitlivenosť. Silná vnímavosť pre duševné stavy. Súzvuk s neznámom, neurčité ideály, hmlisté predstavy. Intuitívne pocity, zbožný duch, tajomno. Možný sklon k sebaľútosti. Túto doménu prevádzkuje WildWeb - všetky práva vyhradené 
Copyright (c) 1999-2015  WildWeb